CBK PI - House

Stale poszerzamy profil naszej działalności, świadcząc coraz to więcej badań!

Centrum Badań Klinicznych PI-House

Naszym celem jest, aby jak najwięcej osób poznało możliwość i zasady uczestniczenia w badaniach klinicznych. Dzięki temu będą mogli pomóc sobie, członkom swojej rodziny i innym bliskim osobom, informując w razie potrzeby o tej możliwości uzyskania pomocy w chorobie.

Badania kliniczne poza tym, że są szansą na poprawę zdrowia u indywidualnych osób, są również nieodzownym warunkiem rozwoju medycyny. Dzięki nim wchodzą do powszechnego użytku coraz to nowe leki. Uczestnictwo w badaniu klinicznym jest formą pomocy nie tylko dla siebie, ale też dla wielu innych chorujących na tę samą chorobę osób.

Członkowie zarządu

Prezes Zarządu – Hanna Badzio-Jagiełło

Wiceprezes Zarządu – Bogdan Gajewski

 

Badania kliniczne

Doświadczeni specjaliści

Badacze współpracujący z CBK PI-HOUSE mają doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych II-IV fazy w wielu obszarach terapeutycznych.
 

Szeroki zakres działań

Prowadzimy ambulatoryjne badania kliniczne w wielu specjalnościach. Uczestnicy wszystkich badań klinicznych mogą korzystać w CBK PI-House z bezpłatnych konsultacji internistycznych i psychiatrycznych. Każdy uczestnik badania klinicznego jest poddany dokładnej, wszechstronnej diagnostyce. Po zakończeniu uczestnictwa w badaniu klinicznym można korzystać z leczenia w naszych poradniach.

Szansa dla Pacjentów

Pacjenci, którym nie pomogło standardowe, dotychczas dostępne leczenie, mają szansę uzyskać poprawę stanu zdrowia dzięki uczestnictwu w międzynarodowych projektach z zastosowaniem innowacyjnych substancji.

Działalność medyczna Przychodnie

Zachęcamy Państwa do korzystania z usług komercyjnych udzielanych przez lekarzy w poszczególnych poradniach w CBK PI-House :

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Poradnia Diabetologiczna
  • Poradnia Promocji Zdrowia
  • Poradnia Geriatryczna
  • Poradnia Zaburzeń Snu

oraz dodatkowych usług, w ramach praktyk prywatnych takich jak :

  • Poradnia Pulmonologiczna
  • Poradnia Bezdechu Sennego

Dysponujemy pełnym zapleczem diagnostycznym i laboratoryjnym na terenie przychodni.

Zapewniamy naszym Pacjentom kompleksowe usługi medyczne najwyższej jakości z jednoczesną dbałością o miłą atmosferę.

Więcej informacji o usługach oraz cennik  znajdą Państwo w zakładce Przychodnia

Nasze Akcje

Nasz ośrodek

Zapraszamy na spacer po ośrodku

Zamknij menu
pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski

Ochrona Danych Osobowych | Personal data protection

Prowadzimy politykę ochrony danych osobowych zgodą z RODO. Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394618, NIP: 9571059089.

Informujemy że Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo kontaktu bezpośredniego z Inspektorem Ochrony Danych z wykorzystaniem adresu e-mail: iod@pihouse.pl.

Dowiedz się więcej klikając w ten link

We run a policy of personal data protection according to ROPE.
Our website uses cookies to improve your experience. By continuing to browse our website, you are agreeing to our use of cookies.
The administrator of Personal Data is the Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. with headquarters in Gdańsk (80-546), ul. Na Zaspę 3, registered at the District Court Gdańsk – Północ in Gdańsk, VII Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000394618, Taxpayer identification number: 9571059089.
Please be advised that the Data Administrator has appointed the Data Protection Inspector. You have the right to contact the Data Protection Supervisor using the e-mail address: iod@pihouse.pl.
Learn more by clicking this link

Informacje podstawowe
Szanowni Państwo, udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w poniższej ankiecie pozwoli nam wybrać odpowiednią dla Państwa propozycję badań diagnostycznych oraz konsultacji lekarskich. Udział w naszych programach bezpłatnych badań jest całkowicie dobrowolny.
Proszę podać wszystkie leki, jakie Pan/Pani obecnie przyjmuje wraz z dawkami:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, na podstawie RODO Art. 6 pkt. a. w celu ochrony stanu mojego zdrowia, świadczenia na moją rzecz usług medycznych oraz prowadzenia medycznych badań klinicznych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Na Zaspę 3. Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych obejmuje także zgodę na ich przetwarzanie w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Zostałam (-em) poinformowana (-y) o prawie wglądu i poprawiania danych oraz uzyskania informacji na temat zgromadzonych danych. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych, w tym danych wrażliwych, w celu: poinformowania mnie o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych, oceny możliwości zakwalifikowania mnie do badań klinicznych i zaproszenia do udziału w takim badaniu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o ofercie badań profilaktycznych lub badań klinicznych oraz o zbliżających się wizytach w Centrum Badań Klinicznych PI-House z wykorzystywaniem środków komunikowania na odległość w postaci kontaktu telefonicznego, maila, smsa lub pisemnego powiadomienia kierowanego na wskazany przeze mnie adres. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach i zakresie wskazanych w niniejszej zgodzie w systemach informatycznych.