Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394618, NIP: 9571059089.

Informujemy że Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jakub Szewczuk. Mają Państwo prawo kontaktu bezpośredniego z Inspektorem Ochrony Danych z wykorzystaniem adresu e-mail: iod@pihouse.pl.

W przypadku wyrażenia dobrowolnych zgód, dane będą przetwarzane w celu realizacji działań marketingowych (marketing tradycyjny) oraz w celu otrzymywania informacji handlowych o w zakresie badań klinicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (email, sms, mms), a także w celu wykorzystywania urządzeń końcowych którymi się Państwo posługują (skrzynka email, telefon, komunikatory) w celach realizacji marketingu bezpośredniego – podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 6 ust. 1a.

Jeśli kontaktują się Państwo z nami w sprawach rozliczeniowych albo w celu nawiązania kontaktu biznesowego Państwa dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem współpracy a także później w celu jej realizowania – podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 6 ust. 1b.

W przypadku ubiegania się przez Panią/Pana o zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa określone w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) podanie danych jest obowiązkowe. Będą one przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, następnie zniszczone. Jeśli chcą Państwo abyśmy zachowali Państwa dane na potrzeby przyszłej rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoich dokumentach oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 również w przyszłych procesach rekrutacji. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest ważna do odwołania”.

Rekrutacja w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło, zlecenia), podane dane osobowe są niezbędne jednakże mogą być podane wyłącznie dobrowolnie. W swoich dokumentach prosimy o załączenie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 na potrzeby realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji*”.

* proszę skreślić, jeśli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji. Państwa dane zostaną zniszczone po zakończeniu obecnego.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane za Państwa zgodą w celu badania satysfakcji klienta, w tym uzyskiwania informacji jakościowych, badań opinii rynku, badań statystycznych i analitycznych – podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 6 ust. 1 pkt. a. Natomiast jednorazowe badania satysfakcji po zakończeniu współpracy/badania będzie realizowane na podstawie – RODO Art. 6 ust. 1 pkt. f.

Informujemy że Państwa dane będą przekazywane do Retesly Sp. z o.o. świadczącej usługi z zakresu obsługi Informatycznej PI-House, w celu możliwie najbezpieczniejszego przechowywania danych osobowych.

Przekazane nam przez Państwa dane będą przechowywane przez okres:

–  20 lat – dane do kontaktu w sprawie badań klinicznych ze względu na występujące tam dane wrażliwe.

–  7 lat – dane do rozliczeń i kontaktów biznesowych (faktury, umowy, kontakty).

–  Dane kadrowo-płacowe osób zatrudnionych w PI-House będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa (obecnie 50 lat).

Administrator Danych informuje że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie zgód, Administrator Danych informuje o przysługującym Państwu prawie do cofnięcia bez podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo wycofać zgodę kontaktując się z Administratorem Danych z wykorzystaniem następującego adresu e-mail: iod@pihouse.pl , lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Administratora Danych z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.

Informujemy również o przysługującym Państwu prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dziękujemy.