Clinical trials

It is important to remember that every drug available in pharmacies has been evaluated in clinical trials.

Zaburzenia Osobowości Typu Borderline

Clinical trials
source: clinicaltrials.gov
Study 1

Zaburzenia osobowości typu borderline – określa jeden z typów zaburzeń osobowości. Klasyfikuje się je jako rodzaj zaburzeń psychicznych przejawiający się utrwalonymi, nieprawidłowymi wzorcami zachowań; przeżywania i reagowania, które istotnie zakłócają psychologiczne przystosowanie i pogarszają funkcjonowanie społeczne, zawodowe, relacje z otoczeniem, związki emocjonalne, jednocześnie powodując subiektywne odczuwanie cierpienia i złego samopoczucia.

1. Czy rozpoznano u Pani/Pana tzw. osobowość borderline?
2. Czy jest Pani/Pan pod opieką psychiatry lub psychologa?
3. Jeżeli u Pani/Pana stosowane jest leczenie, to proszę określić - czy jest ono skuteczne?
4. Czy podejrzewa Pani/Pan u siebie tzw. Osobowość borderline np. na podstawie wiedzy z Internetu?

Other Clinical Trials

Check what tests we are currently conducting in our facility.

Contact form

if you are interested participation in a clinical trial - submit your form to recruiting department