Badania kliniczne

Trzeba pamiętać o tym, że każdy dostępny w aptekach lek był oceniany w badaniach klinicznych.

Zaburzenia Osobowości Typu Borderline

Badanie kliniczne
źródło: clinicaltrials.gov
Badanie 1

Zaburzenia osobowości typu borderline – określa jeden z typów zaburzeń osobowości. Klasyfikuje się je jako rodzaj zaburzeń psychicznych przejawiający się utrwalonymi, nieprawidłowymi wzorcami zachowań; przeżywania i reagowania, które istotnie zakłócają psychologiczne przystosowanie i pogarszają funkcjonowanie społeczne, zawodowe, relacje z otoczeniem, związki emocjonalne, jednocześnie powodując subiektywne odczuwanie cierpienia i złego samopoczucia.

1. Czy rozpoznano u Pani/Pana tzw. osobowość borderline?
2. Czy jest Pani/Pan pod opieką psychiatry lub psychologa?
3. Jeżeli u Pani/Pana stosowane jest leczenie, to proszę określić - czy jest ono skuteczne?
4. Czy podejrzewa Pani/Pan u siebie tzw. Osobowość borderline np. na podstawie wiedzy z Internetu?

Inne badania kliniczne

Sprawdź jakie badania obecnie prowadzimy w naszej placówce.

Formularz kontaktowy

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w badaniu klinicznym – prześlij swój formularz do działu rekrutacji