ZABURZENIA SNU

Zaburzenia snu istotnie pogarszają codzienne funkcjonowanie. Występują u bardzo wielu osób. Pomimo to ciągle nie istnieje skuteczne leczenie bezsenności. Nieustannie poszukiwane są nowe leki. Jeśli cierpisz na bezsenność zgłoś się do nas. Skontaktujemy się z Tobą gdy będziemy prowadzić badanie kliniczne dla Ciebie.

Tytuł badania: Wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, randomizowane, kontrolowane placebo badanie prowadzone w grupach równoległych, z użyciem polisomnografii, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ACT-541468 u pacjentów dorosłych i w podeszłym wieku z bezsennością.

Obszar terapeutyczny: psychiatria( zaburzenia snu)

Nazwa sponsora: Idorsia Pharmaceuticals Ltd.

Data rozpoczęcia badania: 1 czerwca 2018

Data zakończenia: 1 listopada 2019

źródlo: www.clinicaltrials.gov

Tytuł badania: Wieloośrodkowe, randomizowane badanie polisomnograficzne, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane substancją czynną i plecebo, oceniające skuteczność tolerancję i bezpieczeństwo stosowania JNJ-42847922 u pacjentów z bezsennością.

Obszar terapeutyczny: psychiatria( zaburzenia snu)

Nazwa sponsora: Janssen Research & Development, LLC

Data rozpoczęcia badania: 23 listopada 2017

Data zakończenia: 24 kwietnia 2019

źródlo: www.clinicaltrials.gov