Clinical trials

It is important to remember that every drug available in pharmacies has been evaluated in clinical trials.

Sleep disorder

Clinical trials
source: clinicaltrials.gov
Study 1
Study 2
Study 3
Study 4

Zaburzenia snu istotnie pogarszają codzienne funkcjonowanie. Występują u bardzo wielu osób. Bezsenność jest jednym z charakterystycznych i częstych objawów w chorobie depresji. Sen ma ogromny wpływ na nasz stan zdrowia, czy samopoczucie. Odpowiada za regulację różnych procesów w naszym organizmie, dlatego utrzymująca się bezsenność wpływa na zwiększenie ryzyka występowania depresji.

Pomimo to ciągle nie istnieje skuteczne leczenie bezsenności. Nieustannie poszukiwane są nowe leki. Jeśli cierpisz na bezsenność zgłoś się do nas. 

1. 1. Czy leczysz się z powodu depresji?
2. Czy obecne depresyjne pogorszenie Twojego samopoczucia trwa nie więcej, niż 1,5 roku?
3. Czy Twoje obecne leczenie jest według Ciebie mało skuteczne?
4. Czy masz problemy ze snem?

Other Clinical Trials

Check what tests we are currently conducting in our facility.

Contact form

if you are interested participation in a clinical trial - submit your form to recruiting department

Clinical trials