TARCZA, ulgi finansowe w okresie epidemii

Jakie zmiany? Jakie możliwości? Jaka pomoc?

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności, wystawione przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5, których ważność kończy się po dniu 06.02.2020r., zachowują swoją ważność przez cały okres trwania stanu epidemii oraz jeszcze przez 60 dni po ogłoszeniu jego zakończeniu.
  2. Orzeczenia o niezdolności do pracy/samodzielnej egzystencji oraz świadczenia rehabilitacyjne i renty okresowe, wystawione przez ZUS, których ważność kończy się po dniu 1.04.2020r., zostaną wydłużone do zakończenia stanu epidemii, tylko i wyłącznie na pisemny wniosek, złożony przez pacjenta wraz z niezbędną dokumentacją.
  3. Jeżeli termin zapłaty za użytkowanie wieczyste mija do dnia 31.03.2020r., jest on przesunięty do dnia 30.06.2020r. Władze Gminne, otrzymują możliwość przedłużenia tego terminu do dnia 20.09.2020
  4. Przedsiębiorcy są zwolnieni z opłat za RTV od dnia 1.04.2020r. do dnia ogłoszenia końca epidemii.
  5. Pracodawcy otrzymują możliwość przesunięcia terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłat wynagrodzeń z miesięcy: marca i kwietnia do dnia 1.06.2020r.
  1. Podatnicy PIT i CIT otrzymują możliwość odliczenia poniesionych strat z powodu epidemii w 2020r. od dochodów za 2019r., pod warunkiem obniżenia przychodu wynoszącego co najmniej 50%, w stosunku do przychodów osiągniętych w poprzednim roku.

Udostępnij ten post

Udostępnij na facebooku