Komunikat dotyczący SARS COV-2

Zalecenia ogólne – w celu ochrony przed zakażeniem koronawirusem:

 • Bardzo regularnie myj ręce przez co najmniej 20 sekund za pomocą mydła i wody, następnie dokładnie osusz ręce.
 • Unikaj dotykania twarzy.
 • Używaj jednorazowych chusteczek higienicznych.
 • Używaj maseczki – zapobiega zakażeniu innych oraz ogranicza dotykanie Twojej twarzy, co zmniejsza możliwość zakażenia samego siebie.
 • Zachowaj bezpieczny dystans od innych ludzi, zwłaszcza w przypadku osób, które wydają się chore, np. kaszlą lub kichają.
 • Witaj się bez uścisku dłoni i unikaj uścisków.
 • Staraj się unikać transportu publicznego i dużych grup ludzi.
 • Dezynfekuj przedmioty z których korzystasz najczęściej (telefon, portfel, klucze itp.)

Centrum Badań Klinicznych PI-House informuje, że niektóre osoby mogą mieć podwyższone ryzyko, co do ciężkości przechodzenia zakażenia koronawirusem SARS COV-2.

Na podstawie dotychczasowej wiedzy; są to osoby:

 1. z wysokim nadciśnieniem tętniczym
 2. starsze, zwłaszcza powyżej 65 roku życia
 3. chorujące na astmę lub (POChP) lub sarkoidozę – postać płucna
 4. przyjmujące leki obniżające odporność
 5. chorujący na choroby upośledzające układ odpornościowy w tym: nieuregulowana cukrzyca, otyłość

Ocena ryzyka powinna odbywać się indywidualnie dla każdej osoby.

 

Dodatkowa informacja dla pacjentów Poradni:

W CBK PI-House wdrożono wszelkie procedury minimalizujące ryzyko zakażenia, tym nie mniej, jeżeli ktoś z Państwa życzy sobie – wizyty mogą odbywać się telefonicznie.

Recepty, zwolnienia i inne druki np. zaświadczenia, skierowania; będą przesyłane pocztą mailową lub tradycyjną.

Każdy z Państwa, niezależnie od poziomu ryzyka, ma prawo zdecydować o zmianie charakteru wizyty.

Powyższe nie dotyczy pacjentów dr Łukaszewicz, która przeprowadza wyłącznie wizyty telefoniczne.

Dodatkowa informacja dla uczestników badań klinicznych:

Ocena ryzyka powinna odbywać się indywidualnie dla każdej osoby. Badacz prowadzący Państwa w badaniu klinicznym będzie na bieżąco dokonywał oceny ryzyka, następnie podejmował decyzję o charakterze dalszego udziału w badaniu.

W CBK PI-House wdrożono wszelkie procedury minimalizujące ryzyko zakażenia, tym niemniej w badaniu klinicznym możliwe są wizyty: telefoniczne, domowe, dowóz leków do domu.

Pobrania krwi będą się odbywały indywidualnie bez kontaktu z innymi uczestnikami badań, personel CBK PI-House przechodzi codzienne badania stanu zdrowia, kontaktuje się z uczestnikami badań jedynie po zdezynfekowaniu i w maseczkach ochronnych. CBK PI-House gwarantuje dojazd na konieczne wizyty w ośrodku wyłącznie taksówkami, przejazdy jednoosobowe, taksówkarze są badani przez personel CBK PI-House.