Clinical trials

It is important to remember that every drug available in pharmacies has been evaluated in clinical trials.

zawał

Myocardial infarction to efekt niedokrwienia mięśnia sercowego, w wyniku którego dochodzi do jego martwicy. Bardzo ważna jest profilaktyka, aby zminimalizować ryzyko ponownego zawału. Jeśli przebyłeś zawał, zgłoś się do nas!

1. Czy ma Pan/Pani powyżej 45 lat?
2. Czy ma Pan/Pani udokumentowany przebyty zawał serca lub udar mózgu
3. Czy stwierdzono u Pana/Pani w echo serca obszar akinezy?
4. Czy choruje Pan/Pani na cukrzycę?
5. Czy choruje Pan/Pani na otyłość?

Other Clinical Trials

Check what tests we are currently conducting in our facility.

Contact form

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w badaniu klinicznym – prześlij swój formularz do działu rekrutacji