Clinical trials

It is important to remember that every drug available in pharmacies has been evaluated in clinical trials.

OBESITY

Clinical trials
source: clinicaltrials.gov
Study 1

OBESITY; przewlekła choroba o genetyczno-środowiskowym podłożu, manifestująca się nadmiernym przyrostem tkanki tłuszczowej, a tym samym, zwiększaniu masy ciała powyżej norm zdrowotnych. Jeśli szukasz pomocy i chcesz wypróbować nowe metody zwalczania otyłości, zgłoś się do nas.

1. Czy choruje Pan/Pani na otyłość?
2. Czy ma Pan/Pani powyżej 45 lat?
3. Czy ma Pan/Pani udokumentowany przebyty zawał serca lub udar mózgu?
4. Czy stwierdzono u Pana/Pani w echo serca obszar akinezy?
5. Czy choruje Pan/Pani na cukrzycę?

Other Clinical Trials

Check what tests we are currently conducting in our facility.

Contact form

if you are interested participation in a clinical trial - submit your form to recruiting department