Clinical trials Alzheimer

It is important to remember that every drug available in pharmacies has been evaluated in clinical trials.

Udział w badaniu klinicznym:

Lekarz prowadzący konsultacje podejmuje, na podstawie zebranych informacji, ostateczną decyzję o możliwości Twojego uczestniczenia w badaniu. Należy również pamięć, że udział w badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolny i w każdej chwili oraz na każdym etapie badania można wycofać swój udział z programu.

Kto może skorzystać z programu:

Osoby, u których potwierdzono chorobę Alzheimera

Clinical trials
source: clinicaltrials.gov
Study 1
Zgłoszenie
Rozpocznij swoje zgłoszenie wysyłając do nas uzupełnioną ankietę z pytaniami, która znajduje się poniżej. Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie omówimy informacje udzielone w ankiecie.
Rozmowa z lekarzem
Następnym krokiem będzie rozmowa z lekarzem prowadzącym. Na wizycie osobistej, w ramach bezpłatnej konsultacji, lekarz specjalista z obszaru psychiatrii oceni Twój stan zdrowia, przeprowadzi rozszerzony wywiad medyczny dotyczący Twojej choroby oraz omówi bieżące wyniki.
Decyzja
Zanim zdecydujesz się na bezpłatne leczenie w ramach programu klinicznego, lekarz prowadzący konsultację skrupulatnie i dokładnie przedstawi Ci szczegóły badania.

What is alzheimer

Alzheimer to choroba występuję najczęściej u pacjentów około 65 roku życia, polegająca na stopniowej i postępującej nieprawidłowości pracy mózgu.  Zachodzące zmiany w mózgu chorego prowadzą do problemów z pamięcią, trudności w nauce i zrozumieniem informacji, zatracaniu  zdolności do wykonywania rutynowych codziennych czynności. Choroba w znaczący sposób zaburza normalne życie pacjenta, w konsekwencji prowadzi do bycia całkowicie zależnym od innych.
Choroba Alzheimera jest chorobą nieuleczalną, leczenie obecnie dostępne polega na łagodzeniu objawów, spowolnieniu rozwoju choroby i poprawie jakości życia pacjenta.

Clinical trials
source: clinicaltrials.gov
Study 1

Other Clinical Trials

Check what tests we are currently conducting in our facility.

Contact form

if you are interested participation in a clinical trial - submit your form to recruiting department

Clinical trials