Clinical trials schizophrenia

It is important to remember that every drug available in pharmacies has been evaluated in clinical trials.

Udział w badaniu klinicznym:

Lekarz prowadzący konsultacje podejmuje, na podstawie zebranych informacji, ostateczną decyzję o możliwości Twojego uczestniczenia w badaniu. Należy również pamięć, że udział w badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolny i w każdej chwili oraz na każdym etapie badania można wycofać swój udział z programu.

Kto może skorzystać z programu:

Osoby, u których potwierdzono schizofrenię.

Clinical trials
source: clinicaltrials.gov
Study 1
Study 2
Study 3
Study 4
Study 5
Study 6
Zgłoszenie
Rozpocznij swoje zgłoszenie wysyłając do nas formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej. Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie omówimy informacje udzielone w formularzu.
Rozmowa z lekarzem
Następnym krokiem będzie rozmowa z lekarzem prowadzącym. Na wizycie osobistej, w ramach bezpłatnej konsultacji, lekarz specjalista z obszaru psychiatrii oceni Twój stan zdrowia, przeprowadzi rozszerzony wywiad medyczny dotyczący Twojej choroby oraz omówi bieżące wyniki.
Decyzja
Zanim zdecydujesz się na bezpłatne leczenie w ramach programu klinicznego, lekarz prowadzący konsultację skrupulatnie i dokładnie przedstawi Ci szczegóły badania.

What is schizophrenia

schizophrenia to choroba przewlekła, która może uaktywnić się w każdym wieku, najbardziej narażoną grupą są jednak osoby młode, przed 30 rokiem życia.
Cechuje ją wiele objawów, które u każdego pacjenta mogą rozwijać się różnie i występować z różnym nasileniem, przez co trudno jest wykryć chorobę we wczesnym jej stadium.
Do objawów choroby możemy zaliczyć: zaburzenia emocjonalne, halucynacje, urojenia, upośledzoną zdolność jasnego myślenia. Schizofrenia w znaczący sposób zaburza funkcjonowanie chorych w społeczeństwie.
Należy również zwrócić uwagę, że schizofrenia jest obciążeniem także dla najbliższego otoczenia osoby dotkniętej chorobą.
Kluczową rolę w terapii osób ze schizofrenią stanowi regularne leczenie.

Other Clinical Trials

Check what tests we are currently conducting in our facility.

Contact form

if you are interested participation in a clinical trial - submit your form to recruiting department

Clinical trials