Clinical trials Choroba zwyrodnienia stawu kolanowego

It is important to remember that every drug available in pharmacies has been evaluated in clinical trials.

Udział w badaniu klinicznym:

Lekarz prowadzący konsultacje podejmuje, na podstawie zebranych informacji, ostateczną decyzję o możliwości Twojego uczestniczenia w badaniu. Należy również pamięć, że udział w badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolny i w każdej chwili oraz na każdym etapie badania można wycofać swój udział z programu.

Kto może skorzystać z programu:

Osoby, u których potwierdzono zwyrodnienie stawu kolanowego.

Zgłoszenie
Rozpocznij swoje zgłoszenie wysyłając do nas uzupełnioną ankietę z pytaniami, która znajduje się poniżej. Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie omówimy informacje udzielone w ankiecie.
Rozmowa z lekarzem
Następnym krokiem będzie rozmowa z lekarzem prowadzącym. Na wizycie osobistej, w ramach bezpłatnej konsultacji, lekarz specjalista oceni Twój stan zdrowia, przeprowadzi rozszerzony wywiad medyczny dotyczący Twojej choroby oraz omówi bieżące wyniki.
Decyzja
Zanim zdecydujesz się na bezpłatne leczenie w ramach programu klinicznego, lekarz prowadzący konsultację skrupulatnie i dokładnie przedstawi Ci szczegóły badania.

What is knee joint degeneration

Osteoarthritis it may even concern 20% inhabitants of Poland. It is more common in older people. Many people, because of this, struggle with daily pain that makes movement difficult, often take painkillers and report for medical consultations. X-ray examination of the knee joints reveals narrowing of the joint gap and the presence of geodes.
The treatment methods offered by modern medicine include injection into the knee or surgery to replace the knee with an artificial one. Better delivery drugs are being introduced into the treatment, which significantly reduce the discomfort and postpone the procedure for many years.

Other Clinical Trials

Check what tests we are currently conducting in our facility.

Contact form

if you are interested participation in a clinical trial - submit your form to recruiting department

Clinical trials
source: clinicaltrials.gov
Study 1

Clinical trials