SCHIZOFRENIA

Na każde 100 osób 1 choruje na Schizofrenię. Przebieg choroby zależy w dużej mierze od tego że leczenie nie będzie przerywane. U niektórych chorych jedynym objawem choroby jest konieczność przyjmowania leków.

Tytuł badania: Podwójnie zaślepione, randomizowane badanie kliniczne palmitynianu paliperidonu do podawania co 6 miesięcy, realizowane w grupach równoległych z porównaniem względem czynnego komparatora.

Obszar terapeutyczny: psychiatria (schizofrenia)

Nazwa sponsora: Janssen Research & Development, LLC

Data rozpoczęcia badania: 20 listopada 2017

Data zakończenia badania: 16 lipca 2020

źródło: www.clinicaltrials.gov