Clinical trials Dyslipidemia, Hipercholesterolemia, Hipertrójglicerydemia

It is important to remember that every drug available in pharmacies has been evaluated in clinical trials.

Udział w badaniu klinicznym:

Lekarz prowadzący konsultacje podejmuje, na podstawie zebranych informacji, ostateczną decyzję o możliwości Twojego uczestniczenia w badaniu. Należy również pamięć, że udział w badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolny i w każdej chwili oraz na każdym etapie badania można wycofać swój udział z programu.

Kto może skorzystać z badania klinicznego:

Program skierowany jest do osób, u których stwierdzono wysokie stężenie cholesterolu i trójglicerydów, i które są na obecnym leczeniu obniżającym stężenie cholesterolu.

Objawy:

Zaburzenia gospodarki lipidowej długo nie dają żadnych objawów, rozpoznać chorobę pozwalają często dopiero badania laboratoryjne krwi – panel lipidowy. Hipercholesterolemia czy hipertrójglicerydemia jest często wykrywana przypadkowo podczas rutynowych badań lub u pacjentów, u których już rozwinęły się powikłania.

Jak rozpoznać:

W Polsce aż 60% społeczeństwa dotyka problem podwyższonego stężenia cholesterolu LDL, w tym zaledwie 6% - 8% jest leczonych skutecznie. Hipercholesterolemia jest jedną z najczęstszych chorób dotykających osoby dorosłe, która przez wiele lat może nie dawać objawów. Pacjent może zachować czujność i poddawać się regularnie profilaktycznym badaniom krwi.

Jak walczyć:

Kontrola panelu lipidowego jest kluczowa. Konieczna jest również współpraca lekarz-pacjent, przestrzeganie zaleceń i regularne przyjmowanie leków. Lekami pierwszego wyboru są niezmiennie statyny. Pacjenci z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym oraz ci, którzy nie reagują na leczenie, wymagają szczególnej opieki i stałego monitorowania stężenia cholesterolu LDL. Nieleczona choroba zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i zawału serca.

Clinical trials
source: clinicaltrials.gov
Study 1
Zgłoszenie
Rozpocznij swoje zgłoszenie wysyłając do nas formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej. Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie omówimy informacje udzielone w formularzu.
Rozmowa z lekarzem
Następnym krokiem będzie rozmowa z lekarzem prowadzącym. Na wizycie osobistej, w ramach bezpłatnej konsultacji, lekarz specjalista oceni Twój stan zdrowia, przeprowadzi rozszerzony wywiad medyczny dotyczący Twojej choroby oraz omówi bieżące wyniki.
Decyzja
Zanim zdecydujesz się na bezpłatne leczenie w ramach programu klinicznego, lekarz prowadzący konsultację skrupulatnie i dokładnie przedstawi Ci szczegóły badania.

What is dyslipidemia

Dyslipidemia, czyli zaburzenia gospodarki lipidowej.
Dyslipidemia stanowi istotny czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego. Przyczyną często jest niezdrowy styl życia, ale ważną rolę odgrywają także uwarunkowania genetyczne i współistnienie innych chorób. W celu zdiagnozowania choroby niezbędne jest wykonanie lipidogramu, czyli oznaczenie poziomu lipidów i lipoprotein we krwi. Ponieważ dyslipidemia nie objawia się żadnymi specyficznymi objawami, często stwierdza się ją podczas rutynowych badań laboratoryjnych. Podstawowym warunkiem skutecznego leczenia jest, przede wszystkim, zmiana stylu życia oraz wdrożenie farmakoterapii.

Other Clinical Trials

Check what tests we are currently conducting in our facility.

Contact form

if you are interested participation in a clinical trial - submit your form to recruiting department

Clinical trials