Clinical trials Dyslipidemia

It is important to remember that every drug available in pharmacies has been evaluated in clinical trials.

Udział w badaniu klinicznym:

Lekarz prowadzący konsultacje podejmuje, na podstawie zebranych informacji, ostateczną decyzję o możliwości Twojego uczestniczenia w badaniu. Należy również pamięć, że udział w badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolny i w każdej chwili oraz na każdym etapie badania można wycofać swój udział z programu.

Kto może skorzystać z programu:

Osoby, u których zdiagnozowano dyslipidemię.

Clinical trials
source: clinicaltrials.gov
Study 1
Zgłoszenie
Rozpocznij swoje zgłoszenie wysyłając do nas formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej. Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie omówimy informacje udzielone w formularzu.
Rozmowa z lekarzem
Następnym krokiem będzie rozmowa z lekarzem prowadzącym. Na wizycie osobistej, w ramach bezpłatnej konsultacji, lekarz specjalista oceni Twój stan zdrowia, przeprowadzi rozszerzony wywiad medyczny dotyczący Twojej choroby oraz omówi bieżące wyniki.
Decyzja
Zanim zdecydujesz się na bezpłatne leczenie w ramach programu klinicznego, lekarz prowadzący konsultację skrupulatnie i dokładnie przedstawi Ci szczegóły badania.

What is dyslipidemia

Dyslipidemia, czyli zaburzenia gospodarki lipidowej.
Dyslipidemia stanowi istotny czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego. Przyczyną często jest niezdrowy styl życia, ale ważną rolę odgrywają także uwarunkowania genetyczne i współistnienie innych chorób. W celu zdiagnozowania choroby niezbędne jest wykonanie lipidogramu, czyli oznaczenie poziomu lipidów i lipoprotein we krwi. Ponieważ dyslipidemia nie objawia się żadnymi specyficznymi objawami, często stwierdza się ją podczas rutynowych badań laboratoryjnych. Podstawowym warunkiem skutecznego leczenia jest, przede wszystkim, zmiana stylu życia oraz wdrożenie farmakoterapii.

Other Clinical Trials

Check what tests we are currently conducting in our facility.

Contact form

if you are interested participation in a clinical trial - submit your form to recruiting department

Clinical trials