Badania kliniczne

Trzeba pamiętać o tym, że każdy dostępny w aptekach lek był oceniany w badaniach klinicznych.

Atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry, zwane również AZS lub egzemą, to przewlekła choroba zapalna skóry. Jej cechą charakterystyczną jest silny świąd oraz nawracające okresy zaostrzeń. Jednak właściwa pielęgnacja oraz znajomość czynników wywołujących objawy choroby, mogą pomóc w łagodzeniu zmian skórnych. Jeśli chorujesz na atopowe zapalenie skóry zgłoś się do nas! Skontaktujemy się z Tobą, gdy będziemy mogli zaproponować Ci udział w tym badaniu.

Tytuł badania: Wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, randomizowane, kontrolowane placebo, badanie prowadzone w grupach równoległych oceniających skuteczność , bezpieczeństwo i tolerancję NCT03761537 podawanego w skojarzeniu z miejscowymi kortykosteroidami u dorosłych pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry.

Obszar terapeutyczny: dermatologia, atopowe zapalenie skóry

Nazwa sponsora: LEO Pharma

Data rozpoczęcia badania: 28 grudnia 2018

Data zakończenia: maj 2020

źródło: www.clinicaltrials.gov

Tytuł badania: Wieloośrodkowe badanie, prowadzone metodą podwójnie próby w celu oceny długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności NCT03334435 (baricitinibu) u dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.

Obszar terapeutyczny: dermatologia, Atopowe zapalenie skóry

Nazwa sponsora: Eli Lilly and Company

Data rozpoczęcia badania: 28 marca 2018

Data zakończenia: 27 sierpnia 2021

źródło: www.clinicaltrials.gov

Tytuł badania: wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, randomizowane, kontrolowane placebo. Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność NCT03428100 (baricitinibu) w skojarzeniu z miejscowymi kortykosteroidami u dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Obszar terapeutyczny: dermatologia, Atopowe zapalenie skóry

Nazwa sponsora: Eli Lilly and Company

Data rozpoczęcia badania: 15 maja 2018

Data zakończenia: 15 maja 2021

źródło: www.clinicaltrials.gov

Inne badania kliniczne

Sprawdź jakie badania obecnie prowadzimy w naszej placówce.

Formularz kontaktowy

dla pacjentów

Jaki rodzaj kontaktu z naszej strony Państwo preferują:
Rozmowa telefoniczna - proszę zaznaczyć Zgoda I + Zgoda III
E-mail, sms - proszę zaznaczyć Zgoda II + Zgoda III