WYSOKI POZIOM CHOLESTEROLU

Wysoki poziom cholesterolu powoduje niedokrwienie ważnych dla życia narządów, prowadzi do zwiększonego ryzyka wystąpienia np. zawału serca, udaru mózgu. Podwyższenie poziomu cholesterolu powodowane jest dietą, lecz także uwarunkowaniami genetycznymi. Niezależnie z jakiego powodu Twój cholesterol jest podwyższony zgłoś się do nas.