Rekrutacja – Informacje

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa pracy

 

Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3.

Zebrane dane osobowe  będą przetwarzane przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp.
z o.o. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przytoczonej podstawy prawnej. Dane podane przez kandydata w szerszym zakresie, niż wynikający z art. 22 Kodeksu pracy nie będą rozpatrywane przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych.

Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu procesu rekrutacji.

Kandydaci mogą również przekazać swoje aplikacje w celu rozpatrywania ich przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. także w przyszłych procesach rekrutacji. W tym celu powinna Pani / Pan zamieścić w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody według treści zamieszczonej poniżej.

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 również w przyszłych procesach rekrutacji. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest ważna do odwołania. Zgodę wyrażam na podstawie RODO Art. 6 ust. 1 pkt. a.”