PRZYCHODNIA

PRZYCHODNIA

Zadbamy o Twoje zdrowie w miłej atmosferze!

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

dr n. med. Hanna Badzio – Jagiełło
piątek godz. 12.00 – 18.00

dr n. med. Iwona Trzebiatowska
wtorek godz. 14.00 – 15.00;

lek. med. Edyta Rudnik
wtorek godz. 14.00 – 16.00;

dr med. Zbigniew Afeltowicz
środa godz. 10.00 – 14.00;

lek. med. Agnieszka Gorczyca
piątek godz. 14.00 – 16.00;

 

CENNIK

WIZYTA DIAGNOSTYCZNA / PIERWSZA U LEKARZA LUB PIERWSZA PO 1 ROKU PRZERWY – 160,00 zł
WIZYTA DIAGNOSTYCZNA / POZA DNIEM PRZYJĘĆ – 200,00 zł
WIZYTA TERAPEUTYCZNA – 100,00 zł
WIZYTA TERAPEUTYCZNA / POZA DNIEM PRZYJĘĆ – 150,00 zł
WIZYTA KONTROLNA – 10,00 zł
WIZYTA LEKARZY I PRACOWNIKÓW CBK PI-HOUSE – 10,00 zł
KONTYNUACJA LECZENIA – 50,00 zł
WIZYTA DOMOWA – 250,00 zł

WIZYTA WIDEO-ROZMOWA SKYPE – DR N. MED. HANNA BADZIO-JAGIEŁŁO
– CENA PIERWSZEJ WIZYTY – 200,00 zł
– CENA ZA KAŻDĄ NASTĘPNĄ WIZYTĘ – 150,00 zł

WYDAWANIE DOKUMENTACJI
KSEROKOPIA 1 STRONY DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – 0,05 zł
Wydanie kopii dokumentacji po raz pierwszy – bezpłatnie

Podstawą prawną dla nieodpłatnego przekazywania dokumentacji medycznej jest art. 28 ust. 2a pkt. 1 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j. ze zm.)

INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510
Ochrona Danych Osobowych – dowiedz się więcej.

Kontakt

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER