PRZYCHODNIA

PRZYCHODNIA

Zadbamy o Twoje zdrowie w miłej atmosferze!

PORADNIA GERIATRYCZNA

lek. med. Elżbieta Kłoda
czwartek godz. 14.00 – 18.00

CENNIK

WIZYTA DIAGNOSTYCZNA / PIERWSZA U LEKARZA LUB PIERWSZA PO 1 ROKU PRZERWY – 200,00 zł
WIZYTA TERAPEUTYCZNA – 120,00 zł

WYDAWANIE DOKUMENTACJI
KSEROKOPIA 1 STRONY DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – 0,05 zł
Wydanie kopii dokumentacji po raz pierwszy – bezpłatnie

Podstawą prawną dla nieodpłatnego przekazywania dokumentacji medycznej jest art. 28 ust. 2a pkt. 1 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j. ze zm.)

INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510
Ochrona Danych Osobowych – dowiedz się więcej.

Kontakt

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER