PRZYCHODNIA

PRZYCHODNIA

Zadbamy o Twoje zdrowie w miłej atmosferze!

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

dr n. med. Monika Łukaszewicz
poniedziałek i czwartek godz. 10.00 – 16.00

lek. med. Barbara Jaskulska-Gorzelewska
czwartek godz. 12.30 – 16.00

CENNIK

KARTA KONSULTACYJNA WYSTAWIENIE KARTY NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ – 220,00 zł
WIZYTA PIERWSZORAZOWA / PIERWSZA W TUTEJSZEJ PORADNI LUB PIERWSZA PO 2 LATACH PRZERWY – 160,00 zł
WIZYTA TERAPEUTYCZNA – 130,00 zł
WIZYTA KONTROLNA – 10,00 zł
WIZYTA LEKARZY I PRACOWNIKÓW CBK PI-HOUSE – 10,00 zł
PORADA DIETETYKA – 80,00 zł

WYDAWANIE DOKUMENTACJI
KSEROKOPIA 1 STRONY DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ……..0,05 zł
Wydanie kopii dokumentacji po raz pierwszy – bezpłatnie

Podstawą prawną dla nieodpłatnego przekazywania dokumentacji medycznej jest art. 28 ust. 2a pkt. 1 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j. ze zm.)

INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510
Ochrona Danych Osobowych – dowiedz się więcej.

Kontakt

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER