SZANSA DLA PACJENTA

Pacjenci, którym nie pomogło standardowe, dotychczas dostępne leczenie, mają szansę uzyskać poprawę stanu zdrowia dzięki uczestnictwu w międzynarodowych projektach z zastosowaniem innowacyjnych substancji.