DOŚWIADCZENI SPECJALIŚCI

Badacze współpracujący z PI-HOUSE mają doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych II-IV fazy w wielu obszarach terapeutycznych.