Fundusze Europejskie – Realizowany Projekt

„Rozwój usług, produktów i podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych wrażliwych w zakresie badań klinicznych w Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o.o.”

Cele projektu:
1. Oferta nowej usługi badań klinicznych geriatrii oraz produktów badań diagnostycznych,
2. Poprawa jakości oferty badań klinicznych usług świadczonych dotychczas,
3. Zwiększenie sprzedaży eksportowej.

Planowane efekty:
1. Wyższa efektywność i bezpieczeństwo działania
2. Większa sprzedaż eksportowa

Oczekiwane rezultaty:
1. Optymalizacja, usprawnienie i przyspieszenie procesów w firmie (niższe koszty operacyjne, oszczędność czasu pracowników, lepsza kontrola nad
procesami),
2. Modernizacja firmy w obszarze rozwoju oferty usług,
3. Wyższa jakość produktów dzięki poprawie procesu świadczenia usług.

Wartość projektu:  110 050,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  53 924,50 PLN

Wkład własny Beneficjenta:  56 125,50 PLN