DLA PACJENTÓW

DLA PACJENTÓW

Bogaty zbiór informacji, z którym każdy pacjent powinien się zapoznać.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy każdy może wziąć udział w badaniu klinicznym?

Zanim w trakcie udziału w badaniu klinicznym otrzymasz substancję działająca na Twoją chorobę, zostaniesz poddany dokładnej diagnostyce. Lekarz prowadzący Ciebie w trakcie badania klinicznego musi mieć pewność, że nie chorujesz na żadną niestwierdzona u Ciebie dotąd chorobę, a także że nie występuje w Ciebie żaden stan, na który substancja stosowana w badaniu mogłaby zadziałać negatywnie, np. nasilić niewielkie podwyższenie ciśnienia krwi, spowodować brak działania leków, które przyjmujesz.

Wszystkie wyniki badań wykonanych w trakcie badania klinicznego zostaną Ci udostępnione, będziesz je mógł przekazać prowadzącym Cię lekarzom.

Czy mam gwarancję, że mój stan zdrowia ulegnie poprawie?

W trakcie badania otrzymasz lek w Twojej chorobie ogólnie stosowany lub substancję badaną, która w poprzednio przeprowadzonych badaniach okazała się być skuteczna i bezpieczna w przypadku Twojej choroby, może się również zdarzyć, że otrzymasz placebo, czyli substancję nieczynną, nie działającą na organizm.

W każdym z tych przypadków możesz się poczuć lepiej, gorzej lub też nie odczuć żadnych zmian, podobnie jak w trakcie każdego powszechnie stosowanego leczenia.

Jeżeli nie będziesz odnosił korzyści zdrowotnych z udziału w badaniu lekarz prowadzący badanie kliniczne, w porozumieniu z Tobą, wyłączy Cię z niego i przedstawi Ci dalsze możliwości terapii.

Jak wziąć udział w badaniu klinicznym?

Jeżeli chorujesz na chorobę przewlekłą, w której dostępne metody leczenia okazały się niecałkowicie, skuteczne, możesz spróbować, czy nie uzyskasz pomocy biorąc udział w badaniu klinicznym.

Wypełnij kwestionariusz kontaktowy, podaj imię lub pseudonim i numer telefonu do kontaktu lub adres mailowy.

Skontaktujemy się z Tobą. W trakcie rozmowy telefonicznej zostaniesz poproszony o podanie dokładniejszych danych dotyczących Twojego stanu zdrowia.

Decyzja o Twoim udziale w badaniu zostanie podjęta przez lekarza, po osobistym kontakcie z Tobą.

Czy mogę czuć się bezpieczny?

Twoje zdrowie
Nasz ośrodek badań klinicznych pozostaje pod nadzorem odpowiednich organów, podlega wszelkim wymaganym regulacjom prawnym, możesz się z nimi zapoznać czytając umieszczona na naszej stronie informacje; „o badaniach klinicznych”.

Każdy uczestnik badania klinicznego przez cały czas jego trwania pozostaje pod ścisłą kontrola prowadzących je lekarzy specjalistów.

Na początku badania każdy chory zostaje poddany dokładnej diagnostyce.

Ostateczną decyzję, czy weźmiesz udział w badaniu podejmie lekarz specjalista prowadzący to badanie na podstawie określonych w badaniu kryteriów włączenia i wykluczenia.

Nie masz gwarancji, że w trakcie badania zdrowie Twoje ulegnie poprawie, ale jeżeli nie odniesiesz z badania korzyści zdrowotnych, w każdej chwili możesz z niego zrezygnować, prowadzący CIe lakarz cały czas badania kontroluje Twój stan zdrowia i jeżeli uzna, ze nie odnosisz korzyści z udziału w badaniu sam Ciebie z niego wyłączy, po uzyskaniu Twojej akceptacji (zaproponuje Ci zakończenie udziału w badaniu).

Twoje Dane Osobowe

Kontaktując się z nami podajesz jedynie swoje imię /lub pseudonim/, numer telefonu i dodatkowo kod adresu zamieszkania.

Swoje dane osobowe podajesz jedynie lekarzom, są one objęte, jak przy każdym innym kontakcie z lekarzem, tajemnicą lekarską.

Kto może uczestniczyć w badaniach klinicznych?

Uczestnikiem badania klinicznego może zostać osoba chora na chorobę, którą obejmuje to konkretne badanie, czyli na chorobę, dla której sponsor – firma farmaceutyczna szuka nowego, skuteczniejszego od poprzednich i bezpieczniejszego sposobu leczenia.

Często jest również tak, że w badaniu mogą wziąć udział jedynie osoby w konkretnej fazie choroby lub ze ściśle określonym jej nasileniem.

Wszystkie ograniczenia udziału w badaniu klinicznym mają znaczenie dla uzyskania danych nadających się do obróbki statystycznej i, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa uczestnika badania.

Bezpieczeństwo uczestnika obwarowane jest ustalonymi przez sponsora zasadami; do badania nie mogą wejść osoby przyjmujące leki, których interakcja z substancją badaną jest niewiadoma lub niekorzystna dla uczestnika, osoby chore na dodatkową chorobę, na która wpływ substancji badanej może być niekorzystny, lub też na jakąkolwiek chorobę, której przebieg jest niestabilny w związku z czym istnieje możliwość konieczności zmiany leczenia.

Te i wiele innych ograniczeń zdrowotnych sponsor zawiera w kryteriach wykluczenia z badania.

Bardzo ważnym ograniczeniem, na które musi wyrazić zgodę każdy uczestnik badania jest powstrzymanie się od zostania rodzicem w trakcie badania, a czasami również, przez czas, określony przez sponsora, po jego zakończeniu, ponieważ wpływ jakiejkolwiek substancji na poczęte dziecko nie może być ściśle określony i nie można wykluczyć zagrożenia.

Kryteria włączenia i wykluczenia są dokładnie oceniane podczas wstępnej konsultacji przez badacza – lekarz prowadzącego badanie i to on podejmuje ostateczną decyzję o możliwości uczestniczenia danej osoby w badaniu.

Co należy zrobić przed pierwszą wizytą?

Pierwsza wizyta w naszym Ośrodku może Ci się wydać zadziwiająco długa , nie miej nam tego jednak za złe. Dbamy o Ciebie i tak szczegółowy wywiad oraz liczne procedury są niezbędne aby zapewnić Ci jak najlepszą opiekę. Pierwsza wizyta jest zazwyczaj czasochłonna i rzadko kiedy odbywa się na czczo. Nasz lekarz poinformuje Cię kiedy powinieneś pozostać na czczo, dlatego nie męcz się przychodząc do nas bez śniadania. Pamiętaj za to żeby zabrać okulary do czytania, jeśli ich używasz.

Na pierwszej wizycie w naszym ośrodku lekarz przeprowadzi konsultację specjalistyczną. Zbierze wywiad dotyczący Twojej choroby, więc przygotuj następujące informacje:

– zbierz dostępną dokumentację dotyczącą Twojej choroby (również wypisy ze szpitali, wyniki badań diagnostycznych itp.). Jeśli to możliwe poproś swojego lekarza specjalistę o kopię Twojej dokumentacji medycznej – jako pacjent zawsze masz do tego prawo, jednak czasem konieczne będzie odczekanie kilku dni lub zapłacenie -za ksero – wtedy zwrócimy Ci poniesiony koszt.

– przygotuj się, że lekarz zapyta Cię o następujące informacje (dlatego najlepiej mieć dokumentację):
+ datę diagnozy,
+ przebyte leczenie (ważne aby znać daty),
+ przebyte operacje (również te niezwiązane z chorobą).

– przygotuj też listę wszystkich aktualnie przyjmowanych leków – lekarz zapyta Cię nie tylko o nazwę leku, ale też dawkę i od kiedy go przyjmujesz oraz z jakiego powodu.

Jeśli już zdecydujesz się na udział w badaniu, pamiętaj aby informować swojego lekarza prowadzącego o chorobach, nowych lekach oraz pobytach w szpitalu. To ważne, abyśmy mogli o Ciebie odpowiednio zadbać.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA PACJENTÓWJaki rodzaj kontaktu z naszej strony Państwo preferują:
Rozmowa telefoniczna – proszę zaznaczyć Zgoda I + Zgoda III
E-mail, sms – proszę zaznaczyć Zgoda II + Zgoda III

Zgoda I - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 (zawartych w powyższym formularzu) w celu działań marketingowych związanych z tematyka badań klinicznych. (wyłącznie droga pocztowa)

Zgoda II - Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego od Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 informacji handlowych drogą elektroniczną.

Zgoda IV - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 w celach realizacji badań satysfakcji klienta, prowadzenie badań jakościowych, analityki, statystyki, badania rynku na temat produktów i usług Administratora Danych.

INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510
Ochrona Danych Osobowych – dowiedz się więcej.

Kontakt

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER