DLA PACJENTÓW

DLA PACJENTÓW

Bogaty zbiór informacji, z którym każdy pacjent powinien się zapoznać.

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKA

Pacjenci, planujący wzięcie udziału w badaniu klinicznym, muszą zechcieć spełnić pewne wymagania. Pacjent otrzymuje druk tzw. „Informacji dla uczestnika badania klinicznego i Formularz świadomej zgody”, celem zapoznania się z przebiegiem i celami badania, charakterystyką substancji badanej i procedurami badania oraz wymaganiami stawianymi w stosunku do Niego.

Bezwzględnie koniecznym jest, aby pacjent przed wykonaniem jakiejkolwiek procedury badania podpisał zgodę na udział w badaniu. Dopiero w tym momencie staje się UCZESTNIKIEM BADANIA.

Podstawowym wymaganiem wobec uczestnika badania klinicznego jest Jego zgoda na udostępnienie do analizy statystycznej danych medycznych, dane te są, oczywiście, zaślepione – dane osobowe pacjenta nie są udostępniane.

Ażeby dane do analizy statystycznej były powtarzalne wszyscy uczestnicy musza zgłaszać się na wizyty w jednakowych odstępach między wizytami, co warunkuje sztywne – w obrębie kilku dni, terminy wizyt.

Każdy uczestnik badania jest zobowiązany do udzielania lekarzowi prowadzącemu – badaczowi pełnych i rzetelnych danych na temat swojego stanu zdrowia i przyjmowanych leków, zarówno przed włączeniem do badania, jak w czasie jego trwania.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA PACJENTÓWJaki rodzaj kontaktu z naszej strony Państwo preferują:
Rozmowa telefoniczna – proszę zaznaczyć Zgoda I + Zgoda III
E-mail, sms – proszę zaznaczyć Zgoda II + Zgoda III

Zgoda I - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 (zawartych w powyższym formularzu) w celu działań marketingowych związanych z tematyka badań klinicznych. (wyłącznie droga pocztowa)

Zgoda II - Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego od Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 informacji handlowych drogą elektroniczną.

Zgoda IV - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 w celach realizacji badań satysfakcji klienta, prowadzenie badań jakościowych, analityki, statystyki, badania rynku na temat produktów i usług Administratora Danych.

INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510
Ochrona Danych Osobowych – dowiedz się więcej.

Kontakt

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER