DLA PACJENTÓW

DLA PACJENTÓW

Bogaty zbiór informacji, z którym każdy pacjent powinien się zapoznać.

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie Obowiązkowe

Prawo polskie bezwzględnie wymaga, aby każdy uczestnika badania klinicznego był ubezpieczony od negatywnych skutków przyjmowania substancji badanej. Ujęte to jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i Sponsora, wraz z późniejszymi zmianami.

Tak jak producent leku bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki jego działania nieujęte w „Charakterystyce produktu leczniczego /patrz zakładka „CO TO JEST LEK”/, tak sponsor – producent badanej substancji odpowiada za jej działanie.

Warunkiem koniecznym do zarejestrowania badania w Polsce /patrz zakładki „ETAPY BADANIA KLINICZNEGO” i „INSTYTUCJE NADZORUJĄCE BADANIA KLINICZNE”/ jest przedstawienie w CEBK tzw. „Polisy sponsora i badacza”, wykupionej w firmie ubezpieczeniowej przez sponsora, która ściśle określa ilość ubezpieczonych uczestników badania na terenie Polski. Bywa to powodem niemożności włączenia do badania kolejnego uczestnika.

Kopia tej polisy znajduje się w każdym ośrodku prowadzącym badanie. Każdy uczestnik badania może zapoznać się z jej treścią.

Ubezpieczenie Nieobowiązkowe

Każdy lekarz, w tym oczywiście lekarz prowadzący badania kliniczne, obowiązkowo wykupuje polisę ubezpieczeniową OC, pokrywającą ewentualne roszczenia /koszta leczenia, koszta odszkodowania/ pacjentów, którzy w wyniku ich nieprawidłowych decyzji w trakcie leczenia odnieśli uszczerbek na zdrowiu. Ponieważ, zgodnie z polskim prawem badania kliniczne nie są leczeniem pacjenta, gdyż stosowany jest w nich nie lek /patrz zakładka „CO TO JEST LEK”/, a substancja badana; ubezpieczenie to, w trakcie badania klinicznego, obowiązuje w ograniczonym zakresie.

W związku z tym nasz ośrodek posiada specjalną polisę OC, obejmującą ten sam zakres, co polisy dotyczące działalności leczniczej, ale działające w obszarze badań klinicznych.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA PACJENTÓWJaki rodzaj kontaktu z naszej strony Państwo preferują:
Rozmowa telefoniczna – proszę zaznaczyć Zgoda I + Zgoda III
E-mail, sms – proszę zaznaczyć Zgoda II + Zgoda III

Zgoda I - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 (zawartych w powyższym formularzu) w celu działań marketingowych związanych z tematyka badań klinicznych. (wyłącznie droga pocztowa)

Zgoda II - Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego od Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 informacji handlowych drogą elektroniczną.

Zgoda IV - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 w celach realizacji badań satysfakcji klienta, prowadzenie badań jakościowych, analityki, statystyki, badania rynku na temat produktów i usług Administratora Danych.

INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510
Ochrona Danych Osobowych – dowiedz się więcej.

Kontakt

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER