DLA PACJENTÓW

DLA PACJENTÓW

Bogaty zbiór informacji, z którym każdy pacjent powinien się zapoznać.

NADZÓR BADAŃ W OŚRODKU

Komisja Bioetyczna nadzoruje także przebieg badania na poziomie ośrodka, w tym wypadku jest to jej oddział terenowy odpowiedni do lokalizacji ośrodka.

W postępowanie z lekami i substancjami medycznymi na terenie ośrodka ma wgląd przedstawiciel Inspektoratu farmaceutycznego.

Zasadą jest stała kontrola sposobu prowadzenia badania i kompletowania danych przez przedstawiciela firmy organizującej badanie tzw. monitora. Możliwe są również przeprowadzane przez sponsora specjalne wizyty nacelowane na kontrolę jakości.

Ośrodek może być również audytowany przez przedstawicieli różnych organizacji: firmy organizującej badania, sponsora, Inspekcji badań klinicznych, zdarzają się również audyty przeprowadzane przez FDA.

W razie potrzeby w prowadzone badanie ma również wgląd Rzecznik Praw Pacjenta.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA PACJENTÓW
INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510

KONTAKT

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER