DLA PACJENTÓW

DLA PACJENTÓW

Bogaty zbiór informacji, z którym każdy pacjent powinien się zapoznać.

NADZÓR BADAŃ W KRAJU

Ministerstwo Zdrowia przed wydaniem zgody na przeprowadzenia badania klinicznego na terenie naszego kraju poddaje je pod ocenę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wchodząca w jego skład Centralna Ewidencja Badań Klinicznych (CEBK) kontroluje zgodność dokumentacji badania z normami prawnymi.

Po wydaniu zgody na prowadzenie badania, już w trakcie jego trwania Prezes wspomnianego Urzędu ma możliwość kontrolowana, poprzez Inspekcję Badań Klinicznych; między innymi stosowania norm Dobrej Praktyki Klinicznej, zgodności prowadzenia badania z protokołem, prawidłowości prowadzenia dokumentacji, itd.

Przez cały okres trwania badania wgląd w jego prowadzenie ma również centralna Komisja Bioetyczna, zbierając informacje o objawach ubocznych jakie wystąpiły u jego uczestników, analizując wszelkie zmiany protokołu i innych dokumentów określających sposób prowadzenia badania, czuwając w ten sposób nad bezpieczeństwem uczestników badania.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA PACJENTÓW
INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510

KONTAKT

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER