DLA PACJENTÓW

DLA PACJENTÓW

Bogaty zbiór informacji, z którym każdy pacjent powinien się zapoznać.

BADANIA W OŚRODKU

Ośrodek oraz lekarz mający prowadzić badanie kliniczne również muszą zostać zaakceptowani przez Komisję Bioetyczną i Centralną Ewidencję Badań Klinicznych. Po uzyskaniu tej akceptacji do ośrodka spływa dokumentacja badania i wszystkie osoby biorące udział w prowadzeniu badania: lekarze, koordynatorzy, pielęgniarki i laborantki przechodzą szkolenia, zależnie od zakresu obowiązków, dotyczące protokołu badania, działania używanych w nim substancji badanej i leków, zbierania i dokumentowania danych.

Wszelka aparatura używana w badaniu musi posiadać odpowiednie certyfikaty.

Po sprawdzeniu przez przedstawiciela firmy prowadzącej badanie, że wszystkie te wymogi zostały spełnione ośrodek dostaje pozwolenia na włączanie do badania jego uczestników. Liczba uczestników badania w danym ośrodku zależy od, uwarunkowanej różnymi czynnikami, decyzji sponsora.

Każdy uczestnik, o ile własną lub badacza decyzją nie zakończy badania przedwcześnie, odbywa w badaniu określoną ilość wizyt.

Po ostatniej wizycie ostatniego uczestnika i zebraniu i przekazaniu sponsorowi wszystkich danych medycznych ośrodek badanie w ośrodku jest zamykane. Ośrodek archiwizuje historie choroby uczestników badania.

Po zakończeniu całego programu ośrodek otrzymuje dane „oślepiające”, które udostępnia byłym uczestnikom badania. Są one istotne dla oceny indywidualnych reakcji na leki i mogą mieć wpływ na przyszłe decyzje lekarzy, co do wyboru stosowanych terapii.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA PACJENTÓW
INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510

KONTAKT

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER