DLA PACJENTÓW

DLA PACJENTÓW

Bogaty zbiór informacji, z którym każdy pacjent powinien się zapoznać.

BADANIA KLINICZNE

Jeżeli w etapie badań przedklinicznych potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo badanej substancji, mogą ja przyjąć ludzie. Celem oceny wpływu badanej substancji na organizm ludzki badania kliniczne są przeprowadzane w czterech fazach:

Faza 1. Substancję tę przyjmują zdrowi, młodzi mężczyźni, celem sprawdzenia bezpieczeństwa substancji i jej działania w ludzkim organizmie, gdyż może się okazać, że organizm człowieka zareaguje inaczej niż organizmy zwierząt, jest to jedyna faza, której uczestnicy są opłacani, gdyż jest ona obarczona trudnym do określenia ryzykiem, a jej uczestnicy jako osoby zdrowe nie mają możliwości odniesienia z niej żadnej korzyści.

Fazy 2. i 3. W trakcie tych faz substancję badaną przyjmują osoby posiadające zaburzenie, które ma leczyć badana substancja, działanie substancji porównywane jest z działanie leków dostępnych na rynku, określana jest najlepiej działająca dawka, to czy dana substancja działa silniej od dotychczas stosowanych leków, obserwowane jest jej bezpieczeństwo, występowanie objawów ubocznych. Badana substancja będzie zarejestrowana jako lek, jeżeli będzie skuteczniejsza i bezpieczniejsza od dotychczas stosowanych.

Faza 4. Faza trwająca już po zarejestrowaniu substancji badanej jako leku, kiedy jest on już dostępny w aptekach, w której nadal obserwowane są objawy uboczne, a poza tym porównywane jest działanie rożnych dawek i form podawania leku np., tabletki, kapsułki, krople.

Istotą badań klinicznych jest porównanie badanej substancji z dotychczas stosowanymi lekami.

Badania kliniczne prowadzone są metodą „podwójnej ślepej próby”, co oznacza, że ani uczestnik badania, ani prowadzący go lekarz nie wie, którą z porównywanych substancji przyjmuje; jeden z dotychczas stosowanych leków lub placebo, czy też substancją badaną. Substancje te przyznawane są uczestnikom badania w sposób losowy, jest to tzw. randomizacja.

Metoda ta stosowana jest aby na wyniki badania nie miały wpływu żadne świadome lub nieświadome emocje, czy oczekiwania badacza albo uczestnika, związane, z którąkolwiek z substancji.

Ażeby badana substancja mogła być zarejestrowana jako lek, z wyników badań musi wynikać, że jest ona skuteczniejsza i bezpieczniejsza od tej, z którą była porównywana.

Po zakończeniu badań klinicznych otrzymujemy nowy lek bezpieczniejszy i skuteczniejszy od dotychczas stosowanych. Cały proces jego powstawania trwa od około dziesięciu do kilkunastu lat.

Wszelkie informacje jakie znajdują na ulotce kupionego w aptece leku zostały zdobyte w trakcie badań klinicznych.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA PACJENTÓWJaki rodzaj kontaktu z naszej strony Państwo preferują:
Rozmowa telefoniczna – proszę zaznaczyć Zgoda I + Zgoda III
E-mail, sms – proszę zaznaczyć Zgoda II + Zgoda III

Zgoda I - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 (zawartych w powyższym formularzu) w celu działań marketingowych związanych z tematyka badań klinicznych. (wyłącznie droga pocztowa)

Zgoda II - Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego od Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 informacji handlowych drogą elektroniczną.

Zgoda IV - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 w celach realizacji badań satysfakcji klienta, prowadzenie badań jakościowych, analityki, statystyki, badania rynku na temat produktów i usług Administratora Danych.

INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510
Ochrona Danych Osobowych – dowiedz się więcej.

Kontakt

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER