DLA PACJENTÓW

DLA PACJENTÓW

Bogaty zbiór informacji, z którym każdy pacjent powinien się zapoznać.

O BADANIACH KLINICZNYCH

Zgodnie z obowiązującą w Polsce definicją: lek jest to substancja, która może być podana człowiekowi w celu leczenia choroby lub zaburzenia, zlikwidowania objawu choroby lub zaburzenia, może być również stosowana w celach diagnostycznych lub w celu zmiany fizjologicznej funkcji organizmu, np. w menopauza, procesy starzenia.

Każdy lek musi działać w ściśle określony sposób, jest on opisany w „Charakterystyce produktu leczniczego”. Za to, że lek kupiony przez nas w aptece działa tak jak powinien odpowiada prawnie i odszkodowawczo producent leku i organ rejestracyjny.

Informacje jak działa substancja, która ma być stosowana jako lek są zbierane podczas długiego procesu, w skład którego wchodzą badania przedkliniczne i badania kliniczne. Proces ten jest bardzo dokładnie nadzorowany przez prawo i Komisje Bioetyczne.

Po uzyskaniu wszelkich koniecznych informacji, firma produkująca rozpoczyna proces rejestracyjny. Rejestrację substancji jako leku i dopuszczenie go do sprzedaży nadzoruje w Polsce Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ostateczną decyzję wydaje Minister Zdrowia.

Spis leków, które mogą być używane w Polsce to Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on aktualizowany dwa razy do roku przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA PACJENTÓW
INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510

KONTAKT

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER