DLA LEKARZY

DLA LEKARZY

PI-House to doskonałe miejsce do pracy i do zdobywania doświadczenia dla lekarzy różnych specjalności.

BYĆ BADACZEM

W badaniu klinicznym bierze udział cały zespół: lekarze – badacze i główny badacz – pielęgniarki, a także koordynator badania, który pomaga w realizacji procedur opisywanych przez protokół badania i stanowi dużą pomoc dla zespołu klinicznego.

Badacz

Badacz to lekarz prowadzący pacjentów w badaniu klinicznym. Pacjenci otrzymują tzw. substancję badaną. Obowiązkiem badacza jest przeprowadzanie wizyt z uczestnikami badania – zgodnie z jego protokołem, wytycznymi GCP (Dobra Praktyka Kliniczna) oraz polskimi przepisami. Jak każdy lekarz, współbadacz zapewnia pacjentom jak najlepszą opiekę medyczną. Dodatkowe obowiązki wynikające z pracy w badaniu klinicznym mogą obejmować częstszy kontakt telefoniczny z pacjentem; ponadto poza zwykłą dokumentacją papierową, badacze są zobowiązani do wprowadzania informacji do elektronicznych baz danych badania. Przed rozpoczęciem pracy każdy lekarz zostaje dokładnie przeszkolony z procedur obowiązujących dla danego badania.

Główny Badacz

Główny Badacz jest lekarzem odpowiedzialnym za całe badanie kliniczne w ośrodku. Jego obowiązkiem jest nadzór nad bezpieczeństwem wszystkich pacjentów biorących udział w badaniu oraz pracą całego zespołu badawczego i wszystkich lekarzy w badaniu. Często też zajmuje się aktywnie rekrutacją pacjentów. Nie musi, ale może prowadzić pacjentów.

Główny Badacz nadzoruje wszelkie prace w badaniu klinicznym zgodnie z zasadami przyjętymi przez wiodące na świecie organizacje, takie jak Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków. Zasady te są zebrane w Zasadach Dobrej Praktyki Badań Klinicznych.

Lekarz, który zdecyduje się prowadzić badanie jako główny badacz, może zaoferować swoim pacjentom możliwość otrzymania jeszcze niezatwierdzonych, ale obiecujących metod leczenia, i jednocześnie brać aktywny udział w ocenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tych leków.

Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby ułatwić Ci start w badaniach klinicznych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o samych badaniach klinicznych, zapraszamy do działu dla pacjenta o badaniach klinicznych.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA LEKARZYJaki rodzaj kontaktu z naszej strony Państwo preferują:
Rozmowa telefoniczna – proszę zaznaczyć Zgoda I + Zgoda III
E-mail, sms – proszę zaznaczyć Zgoda II + Zgoda III

Zgoda I - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 (zawartych w powyższym formularzu) w celu działań marketingowych związanych z tematyka badań klinicznych. (wyłącznie droga pocztowa)

Zgoda II - Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego od Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 informacji handlowych drogą elektroniczną.

Zgoda IV - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 w celach realizacji badań satysfakcji klienta, prowadzenie badań jakościowych, analityki, statystyki, badania rynku na temat produktów i usług Administratora Danych.

INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510
Ochrona Danych Osobowych – dowiedz się więcej.

Kontakt

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER