DLA FIRM I CRO

DLA FIRM I CRO

PI-House to doskonałe miejsce do pracy i do zdobywania doświadczenia dla lekarzy różnych specjalności.

WSKAZANIA

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o.o. prowadzi ambulatoryjne badania kliniczne we wszystkich wskazaniach za wyjątkiem onkologii. Pozostajemy w kontakcie z lekarzami wielu specjalności, a w zależności od specyfiki proponowanych nam badań nawiązujemy współpracę z nowymi lekarzami. Dotyczy to również konsultacji specjalistów oraz diagnostyki.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA FIRM I CRO
INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510

KONTAKT

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER