DLA FIRM I CRO

DLA FIRM I CRO

PI-House to doskonałe miejsce do pracy i do zdobywania doświadczenia dla lekarzy różnych specjalności.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Rekrutacja uczestników Badań odbywa się poprzez własne bazy lekarzy pełniących funkcję Badaczy oraz przez sieć lekarzy współpracujących, co dzięki dużej bazie stanowi znaczne narzędzie rekrutacyjne.

Naszą ambicją jest dalsze rozwijanie skutecznej rekrutacji i w tym celu wdrażamy nowe metody zmierzające do znacznego poszerzenia populacji uczestników badań. Stosujemy własne narzędzia internetowe jak też korzystamy z portali udostępnionych przez Sponsorów. Stale nawiązujemy współprace z przychodniami POZ i specjalistycznymi na terenie Trójmiasta. Ponadto zwiększamy liczbę prowadzonych przez nas jako podmiot leczniczy poradni.

Obecnie dostępne u nas trzy poradnie: diabetologiczną, psychiatryczną oraz promocji zdrowia.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA FIRM I CRO
INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510

KONTAKT

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER