DLA FIRM I CRO

DLA FIRM I CRO

PI-House to doskonałe miejsce do pracy i do zdobywania doświadczenia dla lekarzy różnych specjalności.

PERSONEL

Badacze

Współpracujemy z lekarzami wielu specjalności, którzy pełnią funkcje Badaczy w zespołach badań lub też wykonują konsultacje specjalistyczne. Badacze posiadają doświadczenie zawodowe w swojej specjalności. Nowi Główni Badacze zawsze posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań co najmniej jako współbadacze. Wszyscy lekarze będący członkami zespołu posiadają certyfikaty GCP, monitorujemy ich aktualność. W każdym Badaniu zgodnie z wymogami Sponsora biorą udział lekarze doświadczeni i przeszkoleni w wykonywaniu skal i ocen specyficznych dla danej specjalności i badania.

Koordynatorzy

Koordynatorzy Badań stanowią ważny element zespołu badawczego. Czuwają nad organizacją badań w naszym ośrodku, wspierają Badaczy w obsłudze systemów (IWRS/IVRS, EDC), sprawują pieczę nad lekiem i wysyłką próbek. Zespół Koordynatorów dopełnia Koordynator Ośrodka, stanowiący pomost organizacyjny pomiędzy działaniami personelu pomocniczego i badaczy. Wszyscy koordynatorzy posiadają aktualne certyfikaty GCP oraz IATA.

Zarówno Badacze jak i Koordynatorzy mają doświadczenie w obsłudze elektronicznych baz danych (Inform, Medidata), systemów IWRS/IVRS (ERT, Clinphone, Almac, Suvoda, Lilly IWRS, Medpace IWRS, Bracket), obsługą centralnej diagnostyki (Quintiles, Covance, Medpace, ICON, ACM global, LKF, Quest Diagnostics, SYNARC, Bioclinica), sprzętów otrzymywanych od Sponsora i portali internetowych im dedykowanych (ERT, Cardiocore, PHT, SWEETSPOT, TRIALMAX).

Personel Pomocniczy

Bezpośrednio zatrudniony w badaniach klinicznych personel pomocniczy stanowią pielęgniarki i laborantki, których pracą zarządza Koordynatorka Pielęgniarek. Panie posiadają certyfikaty GCP oraz IATA odnawiane co 2 lata. Są również przeszkolone z resuscytacji. Liczny personel pozwala na łatwy podział na zespół zaślepiony i odślepiony jeśli taki jest wymóg Sponsora. Posiadamy w zespole pielęgniarki, które ukończyły kurs szczepień.

Sekretariat

Pracę naszego Ośrodka dopełnia zespół administracyjny. Sekretariat wykonuje niepoliczone czynności konieczne do sprawnego prowadzenia badań klinicznych, takie jak: obsługa odbieranych i wysyłanych przesyłek, czuwanie nad aktualnością certyfikatów sprzętu, pilnowanie terminowości wykonywania szkoleń niespecyficznych do badania, jak GCP i IATA, dostarczanie potrzebnych materiałów biurowych, uaktualnianie CV wysyłanych do Sponsorów, itp., itd.

Rekrutacja

Kierowanie uczestników przychodzących do ośrodka do odpowiedniego badacza, opieka nad pacjentami oczekującymi na procedury badania.

Koordynator Ośrodka

Czuwa nad zadaniami Sekretariatu dotyczącymi badań klinicznych, odpowiada za dostępność i przeszkolenie personelu pomocniczego, prawidłowość wykonywania procedur pielęgniarskich i laboratoryjnych, utrzymanie właściwej temperatury próbek biologicznych, substancji badanych i leków, za łączność telefoniczną i internetową oraz za sprawności i dostępność sprzętu używanego w badaniach klinicznych.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA FIRM I CRO
INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510

KONTAKT

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER