DLA FIRM I CRO

DLA FIRM I CRO

PI-House to doskonałe miejsce do pracy i do zdobywania doświadczenia dla lekarzy różnych specjalności.

ORGANIZACJA OŚRODKA

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych. Z tego tytułu pozostajemy pod stałym nadzorem Sanepidu. W 2014 roku wdrożyliśmy system certyfikacji ISO 9001:2009 dedykowany organizacji badań klinicznych oraz prowadzeniu poradni.

Spełniamy wszelkie wymagania Sponsorów dotyczące posiadania własnych procedur organizacyjnych w formie tzw. SOP (Standard Operation Procedures). Porządkują one wszystkie aspekty funkcjonowania Ośrodka i dotyczą między innymi: przechowywania substancji badanych i próbek biologicznych, monitorowania temperatury, jak i również postępowania na wypadek zagrożenia przekroczenia zadanego zakresu temperatury, stosowania zastępczego generatora prądu i połączenia internetowego (używanych w wypadkach przerw w dostawie), procesu podpisywania świadomej zgody, przepływu informacji, szkoleń personelu, rozliczeń finansowych, stosowania ujednoliconych druków do dokumentowania przebiegu badań klinicznych i wiele innych, jak na przykład centralną synchronizację zegarów.

Proces negocjowania i podpisywania umów jest skrócony do minimum. Średni okres finalizacji umowy od rozpoczęcia negocjacji do podpisania to 3 tygodnie, choć z założenia uzależnione jest to od stopnia przygotowania treści umowy i okresów oczekiwania na odpowiedzi Sponsora.

Alokacją badań w ośrodku zajmuje się Dział start-up.

Koordynacją prowadzenia badań na różnych etapach zajmują się Koordynator ośrodka, koordynatorzy badań, Koordynatorka pielęgniarek.

Wynagrodzenie badaczy rozliczane jest za pośrednictwem ośrodka.

Administracja ośrodka jest odpowiedzialna za aktualność certyfikatów.

Ośrodek czuwa nad prawidłowym, zgodnym z protokołem i GCP przeprowadzaniem badań klinicznych.

Zawsze staramy się dostosować się do terminów oczekiwanych przez firmy farmaceutyczne i CRO, więc jesteśmy w stanie zorganizować podpisanie umowy, w razie konieczności, nawet „z dnia na dzień”.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA FIRM I CROJaki rodzaj kontaktu z naszej strony Państwo preferują:
Rozmowa telefoniczna – proszę zaznaczyć Zgoda I + Zgoda III
E-mail, sms – proszę zaznaczyć Zgoda II + Zgoda III

Zgoda I - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 (zawartych w powyższym formularzu) w celu działań marketingowych związanych z tematyka badań klinicznych. (wyłącznie droga pocztowa)

Zgoda II - Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego od Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 informacji handlowych drogą elektroniczną.

Zgoda IV - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-546), ul. Na Zaspę 3 w celach realizacji badań satysfakcji klienta, prowadzenie badań jakościowych, analityki, statystyki, badania rynku na temat produktów i usług Administratora Danych.

INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510
Ochrona Danych Osobowych – dowiedz się więcej.

Kontakt

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER