DLA FIRM I CRO

DLA FIRM I CRO

PI-House to doskonałe miejsce do pracy i do zdobywania doświadczenia dla lekarzy różnych specjalności.

IMP – PRODUKT BADANY

Posiadamy doświadczenie w przechowywaniu różnych rodzajów substancji badanych (tabletki, zastrzyki podskórne, szczepionki), jak również substancji biologicznie czynnych. Przechowywane są one w pomieszczeniu dedykowanym substancjom badanym, które spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa: brak okien, brak jakichkolwiek ciągów wodnych, zamykane szafy. Posiadamy również sejf przeznaczony do substancji narkotycznych i psychotropowych, których przechowywanie w naszym ośrodku pozostaje pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Dopływu prądu, na wypadek przerw w dostawie, w lodówkach i zamrażarkach zapewnia własny, zapasowy energetyczny agregat prądotwórczy. O przerwach w dostawie energii jesteśmy powiadamiani zautomatyzowanym systemem SMS. Jesteśmy też automatycznie powiadamiani o zagrożeniu przekroczeniem zadanej temperatury w pomieszczeniu do przechowywania IMP.

Posiadamy własne procedury (SOPy) dotyczące kontrolowania temperatury i zapobiegania przekroczenia jej ustalonych wartości.

W pomieszczeniu gdzie przechowywane są substancje badane prowadzony jest codziennie (od poniedziałku do piątku) pomiar temperatury z użyciem termometrów typu minimum-maksimum. Pomiary zapisywane są na centralnym logu temperaturowym, o którego użycie wnioskujemy do Sponsora w przypadku każdego badania.

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA FIRM I CRO
INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Badań Klinicznych PI-House Sp. Z o.o.
NIP: 9571059089 | NIP VAT UE: PL9571059089 | REGON: 221506777
KRS: 0000394618 | Kapitał zakładowy: 60 000 PLN
Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą pod numerem 000000154510

KONTAKT

ul. Na Zaspę 3, 80-546, Gdańsk

+48 58 719 22 22

pihouse@pihouse.pl

Centrum Badań Klinicznych PI-House sp. z o. o. © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. SEO PARTNER